บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นที่อินเตอร์เนชั่นแนล โพลิเมอร์ ปาร์ค จังหวัดระยอง ด้วยเงินลงทุนกว่า 152.5 ล้านบาท ประกอบอุตสาหกรรมผลิต ลูกยางกันสะเทือนสำหรับรถยนต์ ท่อยางต่างๆ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้รับการพัฒนาในอนาคต ซึ่งผลิตภัณฑ์ยานยนต์ทั้งหมดนี้ถูกพัฒนาขึ้นที่
บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


การก่อตั้งของบริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประสบผลสำเร็จ ด้วยความเมตตากรุณาและการสนับสนุนจากรัฐบาลของราชอาณาจักรไทย, คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ผู้ถือหุ้น, ลูกค้าและ Subcontractors ด้วยประสบการณ์มากมายที่ได้รับมากกว่าหลายปี

บริษัท ซูมิโตโม ริโกะ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้เพิ่มเทคโนโลยีเฉพาะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยานยนต์ให้กับบริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 

 

 


ผู้เข้าชมจำนวนที่ 398381