ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
SRK-ER มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล (ลูกยางกันสะเทือนในรถยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์) ผ่านทางการวางแผนงานอย่างรอบคอบ รวมถึงมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ในขณะเดียวกันก็สร้างขยายอุตสาหกรรมให้มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือทางด้านคุณภาพ และความท้าทายสำหรับ SRK-ER คือ การรักษามาตรฐานที่ดีและพยายามปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เท่าที่จะเป็นไปได้

Sumitomo Riko มีผลิตภัณฑ์หลักๆ ด้วยกัน 3 ชนิด คือ :

     1. ลูกยางกันสะเทือนในรถยนต์(AV)
     2. ชิ้นงานกันเสียง(SP)
     3. ท่อส่งน้ำมันในรถยนต์ (PH)


กระบวนการของบริษัท
สำหรับการผลิตลูกยางกันสะเทือนในรถยนต์ให้มีคุณภาพสูงนั้น SRK-ER ให้ความสำคัญในการวางแผนและออกแบบกระบวนการอย่างรอบคอบ โดยให้ความใส่ใจในเรื่องของกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและตรวจสอบการควบคุมคุณภาพในแต่ละกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด ซึ่งทางบริษัทควบคุมมีการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีวิศวกรและบุคลากรที่มีคุณภาพสูงคอยให้ความพึงพอใจแก่ลูกค้าอีกด้วย

ระบบควบคุมคุณภาพ
พันธกิจสำคัญของบริษัทเราคือการมุ่งมั่นและดำเนินการด้านระบบคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เรามีความภูมิใจในการนำเสนอการทำระบบ KANBAN เพื่อใช้รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระบบ KANBAN นั้นจะเป็นวิธีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ระบบ KANBAN จึงเป็นระบบควบคุมคุณภาพที่ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าและรับประกันได้ว่าสินค้าที่ผลิตนั้นที่มีคุณภาพและถูกต้องทุกครั้ง
ผู้เข้าชมจำนวนที่ 398380