ฟังก์ชั่นของท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์และเครื่องยนต์เบนซิน ระเหยคายควบแน่นโดยองค์ประกอบท่อสูงเรซินฟังก์ชันที่มีการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับชิ้นส่วนความปลอดภัย
   

ผู้เข้าชมจำนวนที่ 398375
AV  |  SP   | PH