ชื่อ : บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง : สำนักงานใหญ่ (อินเตอร์เนชั่นแนล โพลิเมอร์ ปาร์ค)
111/3 หมู่ 2 ถ.ซอยนิคม 13 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 ประเทศไทย
Tel : 038-918-088,038-917-074-5 Fax : 038-918-098, 038-917-292


1 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 8
ซอยบางนา-ตราด25 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
Tel : +66 0-2173-5850-53 Fax : +66 0-2173-5854


โรงงาน 2 (อิสเทิร์น ซีบอร์ดอุตสาหกรรมยานยนต์)
300/9 หมู่ 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ประเทศไทย
Tel : 038-927-500 Fax : 038-927-599
ทุนจดทะเบียน : 152.5 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น : บริษัท ซูมิโตโม ริโกะ จำกัด 37.1%
บริษัท ซูมิโตโม ริโกะ (เอเชีย แปซิฟิค) จำกัด 28.9%
บริษัท SEI ไทย โฮลดิ้ง จำกัด 2.7%
บริษัท ตะวันออก โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด มหาชน 20.0%
บริษัท เครือสุมิพล จำกัด 6.0%
บริษัท โตโยต้า ทูโช (ประเทศไทย) จำกัด 5.3%
การก่อตั้งโรงงาน : ก่อตั้งในเดือน กรกฏาคม 2538
เปิดทำการ : เปิดทำการในเดือน สิงหาคม 2538
    สำนักงานใหญ่ (อินเตอร์เนชั่นแนล โพลิเมอร์ ปาร์ค) : เริ่มทำการเดือน กันยายน 2539
    อิสเทิร์น ซีบอร์ดอุตสาหกรรมยานยนต์ : เริ่มทำการเดือน เมษายน 2549
ผลิตภัณฑ์หลัก : ลูกยางกันสะเทือนในรถยนต์ (AV)
ชิ้นงานกันเสียง (SP)
ท่อส่งน้ำมันในรถยนต์ (PH)
พื้นที่ของบริษัท : พื้นที่ทั้งหมด 56,000 ตารางเมตร
อาคารโรงงาน 21,000 ตารางเมตร
พื้นที่ของบริษัท : พื้นที่ทั้งหมด 81,600 ตารางเมตร
อาคารโรงงาน 30,000 ตารางเมตร
พนักงานในองค์กร : สำนักงานใหญ่ (อินเตอร์เนชั่นแนล โพลิเมอร์ ปาร์ค)
มีพนักงานทั้งหมด 337 คน (ประกอบด้วยญี่ปุ่น 2 คน)
(อัพเดตล่าสุด เมื่อวันที่ 13/03/2023)

อิสเทิร์น ซีบอร์ดอุตสาหกรรมยานยนต์
มีพนักงานทั้งหมด 823 คน (ประกอบด้วยญี่ปุ่น 6 คน)
(อัพเดตล่าสุด เมื่อวันที่ 13/03/2023)
ยอดขาย   ประมาณ 7,850 ล้านบาท (ปี 2565)

ผู้เข้าชมจำนวนที่ 402874