ผลิตภัณฑ์

SRK-ER มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล (ลูกยางกันสะเทือนในรถยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์) ผ่านทางการวางแผนงานอย่างรอบคอบ รวมถึงมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ในขณะเดียวกันก็สร้างขยายอุตสาหกรรมให้มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือทางด้านคุณภาพ และความท้าทายสำหรับ SRK-ER คือ การรักษามาตรฐานที่ดีและพยายามปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เท่าที่จะเป็นไปได้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ :

1. ยางกันสะเทือนในรถยนตร์ (AV)
2. ชิ้นงานกันเสียง (SP)
3. ท่อส่งน้ำมันในรถยนต์ (PH)


 

 

 

 

“PRODUCT GROUPS OF PRECISION PRODUCTS (PP) AND PRECISION FUNCTIONAL PARTS (PFP) WERE TRANSFERRED TO TRI SAITAMA (THAILAND) LTD. FROM APRIL 1st, 2014“

 

 

 

 


ผู้เข้าชมจำนวนที่ 402877