กระบวนการผลิต
สำหรับการผลิตลูกยางกันสะเทือนในรถยนต์ให้มีคุณภาพสูงนั้น SRK-ER ให้ความสำคัญในการวางแผนและออกแบบกระบวนการอย่างรอบคอบ โดยให้ความใส่ใจในเรื่องของกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและตรวจสอบการควบคุมคุณภาพในแต่ละกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด ซึ่งทางบริษัทควบคุมมีการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีวิศวกรและบุคลากรที่มีคุณภาพสูงคอยให้ความพึงพอใจแก่ลูกค้าอีกด้วย

คุณภาพการผลิต

SRK-ER ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นคิดค้น
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว
แต่ยังเน้นกระบวนการผลิตทุกกระบวนการให้มี
คุณภาพสูงอีกด้วย ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบจนถึง
การส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้บริษัทมุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

 

 

 


ผู้เข้าชมจำนวนที่ 402860