ในเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม ริโกะ จำกัดเป็นผู้ผลิตระดับโลก ด้วยโรงงานการผลิตที่ตั้งอยู่ทั่วโลก บริษัทได้รับการขึ้นบนสร้างรากฐานที่มั่นคงและมีการเติบโตขึ้นตามลำดับ กลยุทธ์ของบริษัทในการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนั้น จะเกี่ยวข้องกับการวางแผนอย่างรอบคอบในเรื่องของสถานการณ์การลงทุน และเป้าหมายของแต่ละประเทศ ในปัจจุบันบริษัทมีเครือข่ายที่เข้มแข็งและครอบคลุมทั่วโลก มีการทำงานของแต่ละบริษัทเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของบริษัทในเครืออื่นๆ อาทิ เช่นการถ่ายโอนเทคโนโลยีและการถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิควิธีการ ซึ่งวัฒนธรรมของการร่วมมือกันที่เกิดขึ้นนี้จะยังคงดำเนินต่อไป และเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของเรา


ผู้เข้าชมจำนวนที่ 402864