ประจำปี  2022
  Supplier Conference Award Activities Y2022
  การมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง
  บริจาคห้องแยกแรงดันบวก (V-SWAB) ให้กับ รพ.นิคมพัฒนา
 
ประจำปี  2021
  กิจกรรมทำบุญเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 วันที่ 25/12/64 (IPP)
  กิจกรรมทำบุญเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 วันที่ 25/12/64 (ESIE)
  กิจกรรมทำบุญสงกรานต์ (ESIE) วันที่ 09/04/64
  กิจกรรมทำบุญสงกรานต์ (IPP) วันที่ 09/04/64
 
ประจำปี  2020
  Monk Ceremony for New Machine at ESIE in 02 December 2020
  Monk Ceremony for New Machine at IPP in 20 November 2020
  Supplier Conference Award Activities Y2020
  กิจกรรม TCC and THCC Run for Health วันที่ 19/01/20
  กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ บริษัท Thai Red Cross วันที่ 16/01/20
 
ประจำปี  2019
  กิจกรรมทำบุญเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 วันที่ 27/12/62 (IPP)
  กิจกรรมทำบุญเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 วันที่ 27/12/62 (ESIE)
  กิจกรรมวันเอดส์โลก ณ คามิเลียน โซเชียลเซ็นเตอร์ ระยอง วันที่ 02/12/62
  กิจกรรม IPP Games 2019 วันที่ 27/10/62
  กิจกรรม SRK-ER ใส่ใจสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 7 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. วันที่ 28/09/61
  กิจกรรม Run for kids วันที่ 08/09/19
  กิจกรรมถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเขาแกแล ต.มะขามคู่ จ.ระยอง วันที่ 26/07/62
  ภาพบรรยากาศบริจาคเงินและสิ่งของสำหรับกิจกรรมวันเข้าพรรษา วันที่ 13/07/62
  กิจกรรมถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเจริญศรีราษฏร์ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง วันที่ 28/06/62
  กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ บริษัท SRK-ER IPP Plant วันที่ 06/06/62
  กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ณ ร.ร.บ้านเขาวังม่าน อ.เมือง จ.ระยอง วันที่ 30/04/62
  กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด วันที่ 25/04/62
  กิจกรรมทำบุญสงกรานต์ (ESIE) วันที่ 10/04/62
  กิจกรรมทำบุญสงกรานต์ (IPP) วันที่ 10/04/62
  กิจกรรมมอบของขวัญและเยี่ยมชุมชนละแวก IPP วันที่ 22/03/62
  กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด วันที่ 17/01/62
  กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 วันที่ 12/01/62
 
ประจำปี  2018
  กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ 2019 วันที่ 27/12/61
  กิจกรรมทำบุญเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 วันที่ 27/12/61 (ESIE)
  กิจกรรมทำบุญเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 วันที่ 27/12/61 (IPP)
  กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย วันที่ 14/12/61
  กิจกรรมประกวดภาพวาดและคำขวัญด้านความปลอดภัย ของ SRK Group 2018
  กิจกรรมวันเอดส์โลก ณ คามิเลียน โซเชียลเซ็นเตอร์ ระยอง วันที่ 30/11/61
  กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเจริญศรีราษฏร์ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง วันที่ 22/11/61
  กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองมะปริง ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง วันที่ 04/11/61
  กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับมูลนิธิฮอนด้า ประเทศไทย ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี วันที่ 03/11/61
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน ตุลาคม (ESIE) วันที่ 29/10/61
  กิจกรรม IPP Games 2018 วันที่ 28/10/61
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน ตุลาคม (IPP) วันที่ 26/10/61
  กิจกรรม SRK-ER ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 อ.แกลง จ.ระยอง วันที่ 06/10/61
  กิจกรรมการเข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยองณ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด วันที่ 02/10/61
  กิจกรรม RUN FOR KIDS วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก ปีที่ 3 วันที่ 09/09/61
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติภายนอก ณ เทศบาลตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง วันที่ 12/08/61
  กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยสภากาชาดไทย ณ บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด วันที่ 06/08/61
  กิจกรรมปลูกป่าและบริจาคเงินดูแลต้นไม้ ?โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว? ณ เขาจอมแห วันที่ 26/07/61
  กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 24/07/61 (ESIE)
  กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 23/07/61 (IPP)
  กิจกรรมการเข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง วันที่ 28/06/61
  กิจกรรมถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเจริญศรีราษฏร์ วันที่ 19/06/2017
  กิจกรรมออกกำลังกาย ?โครงการ Smart Healthy Project 2018" (ESIE) วันที่ 12/06/61
  กิจกรรมออกกำลังกาย ?โครงการ Smart Healthy Project 2018" (IPP) วันที่ 11/06/61
  กิจกรรมเก็บขยะรอบบริเวณโรงงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (IPP) วันที่ 05/06/61
  กิจกรรมเก็บขยะรอบบริเวณโรงงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (ESIE) วันที่ 05/06/61
  กิจกรรมทำบุญและพิธีเปิดผ้าแพรป้ายชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ESIE) วันที่ 01/06/61
  กิจกรรมทำบุญและพิธีเปิดผ้าแพรป้ายชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (IPP) วันที่ 01/06/61
  กิจกรรมทำบุญสงกรานต์ (ESIE) วันที่ 11/04/61 : ประจำปี 2561
  กิจกรรมทำบุญสงกรานต์ (IPP) วันที่ 11/04/61 : ประจำปี 2561
  กิจกรรม มอบของขวัญและเยี่ยมชุมชนละแวก IPP เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 10/04/61: ประจำปี 2561
  กิจกรรมคณะดูงานจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ระยอง วันที่ 16/03/61 : ประจำปี 2561
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน มีนาคม (ESIE) วันที่ 07/03/61 : ประจำปี 2561
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน มีนาคม (IPP) วันที่ 06/03/61 : ประจำปี 2561
  กิจกรรมการเข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง วันที่ 19/01/61 : ประจำปี 2561
  กิจกรรมการเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง วันที่ 19/01/61 : ประจำปี 2561
  การจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน จังหวัดชลบุรี วันที่ 12/01/61 : ประจำปี 2561
 

ผู้เข้าชมจำนวนที่ 394925