ประจำปี  2020
  Supplier Conference Award Activities Y2020
  กิจกรรม TCC and THCC Run for Health วันที่ 19/20/20
  กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ บริษัท Thai Red Cross วันที่ 16/01/20
 
ประจำปี  2019
  กิจกรรมทำบุญเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 วันที่ 27/12/62 (IPP)
  กิจกรรมทำบุญเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 วันที่ 27/12/62 (ESIE)
  กิจกรรมวันเอดส์โลก ณ คามิเลียน โซเชียลเซ็นเตอร์ ระยอง วันที่ 02/12/62
  กิจกรรม IPP Games 2019 วันที่ 27/10/62
  กิจกรรม SRK-ER ใส่ใจสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 7 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. วันที่ 28/09/61
  กิจกรรม Run for kids วันที่ 08/09/19
  กิจกรรมถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเขาแกแล ต.มะขามคู่ จ.ระยอง วันที่ 26/07/62
  ภาพบรรยากาศบริจาคเงินและสิ่งของสำหรับกิจกรรมวันเข้าพรรษา วันที่ 13/07/62
  กิจกรรมถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเจริญศรีราษฏร์ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง วันที่ 28/06/62
  กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ บริษัท SRK-ER IPP Plant วันที่ 06/06/62
  กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ณ ร.ร.บ้านเขาวังม่าน อ.เมือง จ.ระยอง วันที่ 30/04/62
  กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด วันที่ 25/04/62
  กิจกรรมทำบุญสงกรานต์ (ESIE) วันที่ 10/04/62
  กิจกรรมทำบุญสงกรานต์ (IPP) วันที่ 10/04/62
  กิจกรรมมอบของขวัญและเยี่ยมชุมชนละแวก IPP วันที่ 22/03/62
  กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด วันที่ 17/01/62
  กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 วันที่ 12/01/62
 
ประจำปี  2018
  กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ 2019 วันที่ 27/12/61
  กิจกรรมทำบุญเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 วันที่ 27/12/61 (ESIE)
  กิจกรรมทำบุญเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 วันที่ 27/12/61 (IPP)
  กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย วันที่ 14/12/61
  กิจกรรมประกวดภาพวาดและคำขวัญด้านความปลอดภัย ของ SRK Group 2018
  กิจกรรมวันเอดส์โลก ณ คามิเลียน โซเชียลเซ็นเตอร์ ระยอง วันที่ 30/11/61
  กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเจริญศรีราษฏร์ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง วันที่ 22/11/61
  กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองมะปริง ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง วันที่ 04/11/61
  กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับมูลนิธิฮอนด้า ประเทศไทย ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี วันที่ 03/11/61
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน ตุลาคม (ESIE) วันที่ 29/10/61
  กิจกรรม IPP Games 2018 วันที่ 28/10/61
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน ตุลาคม (IPP) วันที่ 26/10/61
  กิจกรรม SRK-ER ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 อ.แกลง จ.ระยอง วันที่ 06/10/61
  กิจกรรมการเข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยองณ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด วันที่ 02/10/61
  กิจกรรม RUN FOR KIDS วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก ปีที่ 3 วันที่ 09/09/61
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติภายนอก ณ เทศบาลตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง วันที่ 12/08/61
  กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยสภากาชาดไทย ณ บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด วันที่ 06/08/61
  กิจกรรมปลูกป่าและบริจาคเงินดูแลต้นไม้ ?โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว? ณ เขาจอมแห วันที่ 26/07/61
  กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 24/07/61 (ESIE)
  กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 23/07/61 (IPP)
  กิจกรรมการเข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง วันที่ 28/06/61
  กิจกรรมถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเจริญศรีราษฏร์ วันที่ 19/06/2017
  กิจกรรมออกกำลังกาย ?โครงการ Smart Healthy Project 2018" (ESIE) วันที่ 12/06/61
  กิจกรรมออกกำลังกาย ?โครงการ Smart Healthy Project 2018" (IPP) วันที่ 11/06/61
  กิจกรรมเก็บขยะรอบบริเวณโรงงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (IPP) วันที่ 05/06/61
  กิจกรรมเก็บขยะรอบบริเวณโรงงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (ESIE) วันที่ 05/06/61
  กิจกรรมทำบุญและพิธีเปิดผ้าแพรป้ายชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ESIE) วันที่ 01/06/61
  กิจกรรมทำบุญและพิธีเปิดผ้าแพรป้ายชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (IPP) วันที่ 01/06/61
  กิจกรรมทำบุญสงกรานต์ (ESIE) วันที่ 11/04/61 : ประจำปี 2561
  กิจกรรมทำบุญสงกรานต์ (IPP) วันที่ 11/04/61 : ประจำปี 2561
  กิจกรรม มอบของขวัญและเยี่ยมชุมชนละแวก IPP เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 10/04/61: ประจำปี 2561
  กิจกรรมคณะดูงานจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ระยอง วันที่ 16/03/61 : ประจำปี 2561
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน มีนาคม (ESIE) วันที่ 07/03/61 : ประจำปี 2561
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน มีนาคม (IPP) วันที่ 06/03/61 : ประจำปี 2561
  กิจกรรมการเข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง วันที่ 19/01/61 : ประจำปี 2561
  กิจกรรมการเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง วันที่ 19/01/61 : ประจำปี 2561
  การจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน จังหวัดชลบุรี วันที่ 12/01/61 : ประจำปี 2561
 
ประจำปี  2017
  กิจกรรมการทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 วันที่ 27/12/17 : ประจำปี 2560
  กิจกรรม IPP Games วันที่ 19/11/60 : ประจำปี 2017
  กิจกรรมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่ 24/10/60
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน สิงหาคม - ตุลาคม (ESIE) วันที่ 12/10/60 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน สิงหาคม - ตุลาคม (IPP) วันที่ 11/10/60 : ประจำปี 2560
  กิจกรรม RUN FOR KIDS วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก ปีที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2560 : ประจำปี 25560
  การมอบเงิน โครงการชาวระยองรวมใจดูแลผู้ด้อยโอกาส ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 13 กันยายน 2560 : ประจำปี 2560
  การมอบเงิน สนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลระยอง วันที่ 13 กันยายน 2560 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมการเข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยสภากาชาดไทย ณ บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด วันที่ 31 สิงหาคม 2560 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมโตไกใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 อ.แกลง จ.ระยอง วันที่ 26 สิงหาคม 2560 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติภายนอก ณ เทศบาลตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง วันที่ 12 สิงหาคม 2560 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมการเข้าร่วมบริจาคสิ่งของผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร โดยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ วันที่ 11 สิงหาคม 2560
  กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 (ESIE) วันที่ 07/07/2560 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 (IPP) วันที่ 06/07/2560 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมเข้าร่วมเคารพพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระบรมหาราชวัง ในวันที่ 03/06/60
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน พฤษภาคม (IPP) วันที่ 31/05/60 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน พฤษภาคม (ESIE) วันที่ 29/05/60 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมการเข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาด จ.ระยอง ณ บริษัทแอร์โรเฟลกซ์จำกัด (AFC) วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 : ประจำปี 2560
  กิจกรรม May day วันที่ 30 เมษายน 2560 : ประจำปี 2560
  บริษัทร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 27 เมษายน 2560
  กิจกรรมการเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง วันที่ 27/04/60 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมทำบุญสงกรานต์ (ESIE) วันที่ 8 เมษายน 2560 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมทำบุญสงกรานต์ (IPP) วันที่ 8 เมษายน 2560 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน มีนาคม (IPP) วันที่ 30/03/60 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน มีนาคม (ESIE) วันที่ 27/03/60 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมการร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วางศิลาฤกษ์ศาลา-หอฉัน ณ วัดหนองมะปริง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง วันที่ 06/03/2017 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน กุมภาพันธ์ (IPP) วันที่ 28/02/60 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน กุมภาพันธ์ (ESIE) วันที่ 27/02/60 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน มกราคม (ESIE) วันที่ 31/01/60 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน มกราคม (IPP) วันที่ 30/01/60 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมการเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง วันที่ 19 มกราคม 2560 : ประจำปี 2560
  กิจกรรมการร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ร่วมกับมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ จ.ระยอง วันที่ 20 มกราคม 2560
  การจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 จังหวัดระยอง วันที่ 13/01/60 : ประจำปี 2560
 
ประจำปี  2016
  กิจกรรมการทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 วันที่ 27/12/16 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมการเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ บริษัทแอร์โรเฟลกซ์จำกัด AFC วันที่ 22/12/59 : ประจำปี 2559
  กิจกรรม QCC-TTIT Final Presentation วันที่ 14 ธันวาคม 2559 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมวันเอดส์โลก ณ คามิเลียน โซเชียลเซ็นเตอร์ ระยอง วันที่ 1 ธันวาคม 2559 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน พฤศจิกายน (IPP) วันที่ 25/11/59 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน พฤศจิกายน (ESIE) วันที่ 24/11/59 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับมูลนิธิไทยฮอนด้า ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี วันที่ 5 พ.ย. 2559 : ประจำปี 2559
  การถวายกฐินสามัคคี ณ วัดเจริญศรีราษฏร์ ซอย 12 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน ตุลาคม (ESIE) วันที่ 31/10/59 : ประจำปี 2559
  การถวายกฐินสามัคคี ณ วัดคลองตาทัย และวัดหนองมะปริง จ.ระยอง วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน ตุลาคม (IPP) วันที่ 28/10/59 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 (ESIE)
  กิจกรรมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 (IPP)
  กิจกรรม IPP Games วันที่ 09/10/59 : ประจำปี 2016
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน กันยายน (ESIE) วันที่ 22/09/59 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน กันยายน (IPP) วันที่ 21/09/59 : ประจำปี 2559
  กิจกรรม โตไก ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม ครั้ง4 วันที่ 20/08/59 ประจำปี 2559
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติภายนอก ณ เทศบาลตำบลมะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง วันที่ 12/08/59 ประจำปี 2559
  กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 (IPP) วันที่ 23/07/59 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 (ESIE) วันที่ 22/07/59 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน มิถุนายน (IPP) วันที่ 24/06/59 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน มิถุนายน (ESIE) วันที่ 23/06/59 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน พฤษภาคม (ESIE) วันที่ 27/05/59 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน พฤษภาคม (IPP) วันที่ 26/05/59 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมทำบุญสงกรานต์และทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงาน(ESIE) วันที่ 09/04/59 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมทำบุญสงกรานต์และทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงาน(IPP) วันที่ 09/04/59 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน มีนาคม (IPP) วันที่ 30/03/59 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน มีนาคม (ESIE) วันที่ 29/03/59 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน กุมภาพันธ์ (ESIE) วันที่ 01/03/59 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน กุมภาพันธ์ (IPP) วันที่ 29/02/59 : ประจำปี 2559
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน มกราคม (IPP) วันที่ 23/01/16 : ประจำปี 2016
  กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือน มกราคม (ESIE) วันที่ 22/01/16 : ประจำปี 2016
  การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วันที่ 08/01/16 : ประจำปี 2016
  การมอบทุนการศึกษาและของขวัญ 11 หน่วยงาน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2559 วันที่ 07/01/16 : ประจำปี 2016
 

ผู้เข้าชมจำนวนที่ 318537